Přehled dotací statutárního města Brna
Bouře po tichu (7. sezona inscenační platformy D'epog)
2018
D'epog, z.s.
22838864
spolek
4/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
250 000 Kč
činnost
667 000 Kč
465 000 Kč
15
20
1
21