Reciproční koncert
2022
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
z.s.
15/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
39 000 Kč
projekt
83 000 Kč
58 000 Kč
25
26,33
3
29,33