Lidový oděv - kroj a krojové součástky
2022
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
12/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
51 000 Kč
projekt
149 000 Kč
80 000 Kč
25
26
3
29