Přehled dotací statutárního města Brna
Salon české a slovenské scénografie 2018
2018
Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, z.s.
70882002
spolek
3/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
50 000 Kč
projekt
306 000 Kč
90 000 Kč
15
17,67
1
18,67