Lidový tanec na Brněnsku ? vzdělávací seminář
2022
Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
27037673
z.s.
4/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
11 000 Kč
projekt
22 000 Kč
15 000 Kč
25
25,67
2
27,67