Literární KREAT 2022
2022
Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
29193478
o.p.s.
9/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
70 000 Kč
projekt
205 000 Kč
143 000 Kč
25
25
2
27