Pavel Švanda: Dopadne to jako vždycky (fejetony a eseje)
2022
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
4/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
25 000 Kč
projekt
178 000 Kč
95 000 Kč
25
23,67
2
25,67