Severské kino (i pro neslyšící)
2018
Severský filmový klub z.s.
22860291
spolek
12/A
poskytnutá
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
90 000 Kč
projekt
1 080 000 Kč
100 000 Kč
15
15,33
1
16,33