Den otevřených dveří, Den dětí a Mezinárodní den neslyšících
2022
Unie neslyšících Brno, z.s.
65761201
spolek
49/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
55 000 Kč
projekt
105 000 Kč
55 000 Kč
25
23,33
3
26,33