Ročenka Genealogické a heraldické informace ročník 41 (2021)
2022
Moravská genealogická a heraldická společnost, z.s.
64327329
spolek
30/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
49 000 Kč
30 000 Kč
25
23,33
2
25,33