mac365.cz
2018
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
3/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
270 000 Kč
projekt
1 570 000 Kč
780 000 Kč
15
16
1
17