KŘESŤANSKÝ ADVENT A VÁNOCE 2022
2022
Biskupství brněnské
00445142
církev. PO
6/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
120 000 Kč
projekt
186 000 Kč
130 000 Kč
25
27,67
3
30,67