Nechte přicházet děti ke mně 2022
2022
VERBUM ET MUSICA, spolek
70853371
spolek
2/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
56 000 Kč
projekt
86 000 Kč
56 000 Kč
25
24,67
2
26,67