Minulost, přítomnost, budoucnost a rok 2022
2022
VERBUM ET MUSICA, spolek
70853371
spolek
1/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
53 000 Kč
projekt
104 000 Kč
63 000 Kč
25
24,33
3
27,33