100 let činnosti neslyšících v Brně
2019
Unie neslyšících Brno, z.s.
65761201
spolek
64/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
68 000 Kč
projekt
154 000 Kč
92 000 Kč
15
15,33
1
16,33