Neznámé Brno židovské
2019
Spolek OROT Brno
03298175
spolek
57/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
projekt
30 000 Kč
21 000 Kč
15
17
1
18