Pamětní deska Sira Nicholase Wintona a Thomase Graumanna
2019
Spolek OROT Brno
03298175
spolek
56/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
45 000 Kč
projekt
65 000 Kč
45 000 Kč
15
17,67
1
18,67