DEN BRNA
2019
SPOLEČNOST 1645 z.s.
62158988
spolek
54/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
73 000 Kč
projekt
300 000 Kč
130 000 Kč
15
16,33
1
17,33