INDUSTRA ART 2022
2022
Vaizard, z.ú.
29228107
ústav
53/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
630 000 Kč
projekt
1 425 000 Kč
997 000 Kč
25
28
2
30