Brno a bitva u Slavkova
2019
SPOLEČNOST 1645 z.s.
62158988
spolek
53/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
31 000 Kč
projekt
69 000 Kč
31 000 Kč
15
16,67
1
17,67