Kultura evropského Severu v Brně 2019
2019
Skandinávský dům, z. s.
27016188
spolek
52/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
34 000 Kč
projekt
75 000 Kč
43 000 Kč
15
17
0
17