"Cena Ď v Jihomoravském kraji 2019" - poděkování mecenášům a dobrodincům
2019
Richard Langer
63520109
OSVČ
47/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
11 000 Kč
projekt
23 000 Kč
15 000 Kč
15
15,67
0
15,67