17. Dílna pro nejmladší skladatele
2022
Sdružení Q, z.s.
41600614
spolek
79/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
223 000 Kč
18 000 Kč
25
23
2
25