Stiassné odchody i návraty
2019
Národní památkový ústav
75032333
státní p.o.
41/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
45 000 Kč
projekt
110 000 Kč
70 000 Kč
15
15,67
1
16,67