Ročenka Genealogické a heraldické informace roč. 3
2019
Moravská genealogická a heraldická společnost,z.s.
64327329
spolek
40/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
25 000 Kč
projekt
48 000 Kč
25 000 Kč
15
16,67
1
17,67