Cotatcha Orchestra - série koncertů
2022
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
20/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
300 000 Kč
projekt
895 000 Kč
398 000 Kč
25
25,67
3
28,67