Cyklus koncertů Komorní kytara ve vile Löw-Beer
2022
Česká kytarová společnost z.s.
27043321
spolek
15/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
120 000 Kč
projekt
308 000 Kč
151 000 Kč
25
24
2
26