Přehled dotací statutárního města Brna
Dramatické a hudební studio Kuřátka
2019
Mateřské centrum Kuřátka, spolek
68730161
spolek
39/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
34 000 Kč
projekt
138 000 Kč
35 000 Kč
15
16
1
17