Koncertní činnost
2022
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
48510432
spolek
10/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
190 000 Kč
činnost
630 000 Kč
262 000 Kč
25
26,67
2
28,67