MAČ365
2022
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
2/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
280 000 Kč
činnost
883 000 Kč
436 000 Kč
25
26
1
27