Literární měsíčník Host
2021-2022
Spolek přátel vydávání časopisu HOST
48514853
spolek
3/2 L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
1 100 000 Kč
projekt
9 300 000 Kč
1 500 000 Kč
25
28
1
29