Vydávání Časopisu Matice moravské (140. a 141. ročník)
2021-2022
Matice moravská
60553987
spolek
1/2 L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
120 000 Kč
projekt
610 000 Kč
210 000 Kč
25
25
3
28