Kroje a krojové součásti brněnska - reprezentace lidových tradic Brna
2021
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace
Kroje a krojové součásti brněnska - reprezentace l
62156586
29/F
příspěvková organizace
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
91 000 Kč
projekt
130 000 Kč
91 000 Kč
25
24,33
2
26,33