Tuřanský vostatke
2021
Tělocvičná jednota Sokol Brno - Tuřany
Tuřanský vostatke
44995881
25/F
pobočný spolek
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
31 000 Kč
projekt
44 300 Kč
31 000 Kč
25
23
3
26