Obnova, doplnění a oprava krojových součástek
2021
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
Obnova, doplnění a oprava krojových součástek
15530809
17/F
spolek
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
33 000 Kč
projekt
48 000 Kč
33 000 Kč
25
24,67
3
27,67