Lidový oděv - kroj a krojové součástky
2021
Folklorní spolek Púčik
Lidový oděv - kroj a krojové součástky
62158139
12/F
spolek
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
0 Kč
projekt
149 100 Kč
80 000 Kč
25
0
0
0