30 let Folklorního souboru Púčik
2021
Folklorní spolek Púčik
30 let Folklorního souboru Púčik
62158139
11/F
spolek
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
177 000 Kč
projekt
377 000 Kč
177 000 Kč
25
25,67
3
28,67