F SCÉNA 2021
2021
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.
F SCÉNA 2021
65761707
8/F
spolek
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
150 000 Kč
projekt
572 000 Kč
150 000 Kč
25
25
2
27