Představení DNS Brněnský Valášek s tematikou podzimního a vánočního zvykosloví
2021
Brněnský Valášek, z.s.
Představení DNS Brněnský Valášek s tematikou podzi
44991274
5/F
spolek
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
25 000 Kč
projekt
67 400 Kč
25 000 Kč
25
24
3
27