Děti a píseň 2021
2021
Brněnský orchestr lidových nástrojů, z. s.
Děti a píseň 2021
01260928
4/F
spolek
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
78 000 Kč
projekt
155 000 Kč
78 000 Kč
25
25,67
3
28,67