Lidový kroj na Brněnsku ? vzdělávací seminář
2021
Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
27037673
spolek
2/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
30 000 Kč
15 000 Kč
25
25
3
28