"Brněnsko tančí a zpívá ""K významným výročím folkloru Brněnska"" - hudební a taneční přehlídka folklorních souborů, skupin a sborů regionu Brněnska"
2021
Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
"Brněnsko tančí a zpívá ""K významným výročím folk
27037673
1/F
spolek
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
100 000 Kč
50 000 Kč
25
26,33
3
29,33