Celoroční kulturní činnost spolku Proty boty
2021
Proty Boty, sekce Cyranovy boty, z.s.
04043561
pobočný spolek
6/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
246 000 Kč
činnost
855 000 Kč
378 Kč
25
25,67
3
28,67