Slavnostní ukončení taneční sezóny v Brně – Flash mob
2021
Ing. Petra Chaloupková
88507793
OSVČ
2/T
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
0 Kč
projekt
88 000 Kč
51 000 Kč
25
19,33
3
22,33