Přehled dotací statutárního města Brna
Asie vzdálená a blízká
2019
INFO-DRÁČEK, z.s.
22837558
spolek
30/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
860 000 Kč
530 000 Kč
15
12,67
0
12,67