Literární KREAT 2021
2021
Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
29193478
o.p.s.
8/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
130 000 Kč
projekt
205 000 Kč
143 000 Kč
25
24,33
2
26,33