Zdeněk Pospíšil
2021
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
vysoká škola
7/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
65 000 Kč
projekt
125 000 Kč
84 000 Kč
25
23,5
3
26,5