Biografie brněnského buditele Matěje Procházky (1811–1889)
2021
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
4/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
60 000 Kč
projekt
158 000 Kč
90 000 Kč
25
24
3
27