Kontexty - kulturně-literární časopis 2021
2021
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
3/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
270 000 Kč
projekt
920 000 Kč
310 000 Kč
25
25,33
3
28,33