Kulturní a vzdělávací činnost divadla Druhý Pád
2021
II. pád, z.s.
27056562
spolek
14/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
70 000 Kč
činnost
270 000 Kč
140 000 Kč
25
24,67
2
26,67